پروژه ساختمان پرشین پارک دزاشیب

تولید و اجرای دریچه های زیر فن کوِیل گل سقفی و دریچه های خطی 30 درجه در پروژه ساختمان پرشین پارک در منطقه دزاشیب توسط گروه صنعتی ایران دریچه