پروژه ساختمان مسکونی در منطقه خیابان بهشتی

تولید و اجرای دریچه های زیر فن کویل مدل گریل 18 سانتی همراه با لولا و قفل زیمنس_دریچه های بازدید زیر فن کویل مدل گل سقفی 2 شیار با لولا و قفل زیمنس پروانه ای_درب بازدید شیر آلات با لولا و قفل زیمنس مخفی_درب بازدید زیر فن کویل مدل گل سقفی 2 شیار 2 درب با لولا و قفل زیمنس در پروژه مسکونی 10 واحدی در منطقه خیابان بهشتی