پروژه برج باغ پارس در منطقه اقدسیه

تولید و اجرای دریچه های خطی اسلات 3 لاین ودریچه  درب های بازدید تک شیار گل سقفی وزنه ای در پروژه برج باغ اقدسیه کاری از گروه صنعتی ایران دریچه