دریچه جت دیفیوزر

دریچه های جت دیفیوزر یا اسپات با پرتاب بلند از جنس آلومینیوم انتخاب مناسبی جهت فضاهایی مانند مراکز خرید که در آن نیاز به انتقال هوای تهویه به مسافت های دورنیز می باشد.

محل نصب < داخل سقف و دیوار و یا کانالهای باز