دریچه دسترسی فن کوئل

دريچه هاي دسترسي فن کوئل

جهت دسترسي به فن کوئل مي باشد که نوع و جهت مکش زده شده بر روي دريچه با نظر طراح مي باشد, قابل نصب بر روي سقف و ديوار.

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.