دریچه کولر

دریچه کولر عمدتا به دو قسمت دریچه و دمپر تقسیم می شود که در این بخش به عملکرد و اجزا تشکیل دهنده هر کدام اشاره می کنیم:
اجزای تشکیل دهنده دریچه:
۱- قاب دریچه (ورق روغنی به ضخامت ۰/۶)
۲- پرک (ورق حلب به ضخامت ۰/۲۴)
۳- میخ پرچ دوپله (به عموان محور پرک)

۱- قاب گیری :
بطور کلی بعد از برشکاری اجزا قاب به اندازه مورد نظر ابتدا:
الف) گوشه زده
ب) ایجاد سوراخ جهت قارگیری میخ پرچ دو پله بر روی قاب بعنوان محور پرک
ج) عمل خم کاری
د) پرچ کردن میخ پرچ بر روی سوراخها
۱- دریچه کولر
الف: مشخصات
دریچه کولر شامل دو تیپ سقفی و دیواری می باشد که ساخته شده با ورق ۶۰% روغنی جهت قاب دریچه کولر و دمپر های آن و حلب ۲۴% جهت پره های آن که بوسیله میخ پرچهای متعددی به همدیگر متصل شده و شکل کامل دریچه کولر  را تشکیل می دهد که پس از ساخت آنرا رنگ آمیزی می کنند و رنگ آن با نظر مشتریان قابل تغییر است.

ب: مختصات
شامل هدایت و تنظیم/ هوائی که از طریق کولر وارد کانال شده و توسط دریچه کولر به چهار طرف تنظیم و هوای خنک را به تمام نقاط ساختمان منتقل می کند و در فصل زمستان برای خارج نشدن هوای گرم ساختمان دمپرهای پشت دریچه بوسیله پیچ روی آن بسته می شود

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.