گواهینامه ها

گواهی ایزو10004

گروه صنعتی ایران دریچه موفق به دریافت گواهینامه 10004 (میزان رضایت مشتریان) شد ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط...

گواهی ایزو 9001

گروه صنعتی ایران دریچه موفق به دریافت گواهینامه ایزو9001  (سیستم مدیریت کیفیت ) شد ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای...