دریچه تهویه هوا

1: دریچه تهویه هوا

در مکان‏های پرجمعیت تامین شرایط مطلوب به ویژه از نظر کیفیت هوای داخل اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، در بسیاری از سیستم­های توزیع هوا، عوامل کارآیی تهویه و مصرف انرژی به طور چشمگیری به آرایش قرارگیری دریچه‏های تنظیم هوا ورود و خروج  وابسته است. لذا در این تحقیق اثرات جانمایی محل دریچه‏ تهویه هوا  بر کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی با رعایت قید آسایش گرمایی در یک سالن اجتماعات مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور یک سالن اجتماعات کوچک با سیستم تهویه جابجایی و با جمعیت 50 نفر با دریچه­ تهویه هوا به شکل نواری در چهار حالت مختلف مدل‌سازی شده است. نتایج نشان می‏دهد، سیستم تهویه جابجایی در مجموع حالت‏ها توانسته است وضعیت مطلوبی را ایجاد نماید. با این حال با جانمایی دریچه‏ها می‏توان کیفیت هوای داخل و آسایش ساکنان را تا حدودی بهبود بخشید. به طوری که دریچه‏های ورود هوا به صورت عمودی و مستقر در کف باشد، شاخص اثر بخشی نسبی تهویه 20% افزایش و غلظت آلاینده‏ها در حدود 10% در مقایسه با سایر حالت­هاکاهش می­یابد.

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه چهار گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.