پروژه گالریا

تولید و اجرای ذریچه های بازدید زیر فن کوبل تک شیار وزنه ای _ دریچه های خظی 30 درجه بدون دمپر _ دریچه های بازدید رایزرها در پروژه گالریا کاری از گروه صنعتی ایران دریچه .

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.