اطلاعات مفید و کاربردی جهت انتخاب سایز دریچه های تهویه

طراحی و محاسبه بار برودتی یکی از حساسترین و مهمترین مراحل کار یک پروژه تهویه میباشد . ما در این مطلب چند عنوان مهم در انتخاب یک دریچه تهویه را به طور آسان توضیح دهیم.

نحوه ی انتخاب دستگاه برای پروژه :
- نوع سیستم مد نظر کارفرما
- منطقه شهری که پروژه در آن بنا شده است
- نوع کاربری (مسکونی و اداری و …)
- میزان هزینه که کارفرما قصد انجام آن را دارد
- کیفیت بارسرمایی و گرمایی تجهیزات مورد نیاز و …

ایران دریچه تولید کننده دریچه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، دریچه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، دریچه چهار گوش اتاق عمل برای ارتباط با ایران دریچه به قسمت ارتباط با ما مراجعه نمایید.